Jazykové zkoušky

Pokud nemáte v úmyslu se zkouškou vyrazit do zahraničí, můžete si směle udělat starou a stále osvědčenou českou státnici. Úroveň státních jazykových zkoušek byla nově upravena podle úrovní Společného evropského referenčního rámce, čímž se v tuzemsku  státnice staly srovnatelnými s mezinárodními certifikáty. V případě, kdy hodláte vykonávat funkci soudního tlumočníka/překladatele a nemáte-li vysokoškolské vzdělání v daném jazyce, státní zkoušku na úrovni C2 stejně potřebujete a v tomto případě není státní zkouška zastupitelná mezinárodním certifikátem!

Jestliže ale potřebujete jazykovým certifikátem zapůsobit kdekoli 
v zahraničí nebo třeba i v zahraniční firmě se sídlem v ČR, je potřeba sáhnout po některém z mezinárodních certifikátů. Při dalším výběru je dobré zohlednit i to, jestli míříte do Británie, USA nebo třeba Austrálie, Francie nebo Kanady, Německa nebo Rakouska atd. Použitelnost např. britských certifikátů nebývá zpravidla omezena jen na Spojené království, na druhou stranu ale není ani univerzální pro všechny firmy a organizace v anglicky mluvících zemích a třeba v Americe se tak jednodušeji uplatníte s certifikátem americkým. Pokud vaše studijní či pracovní budoucnost ještě nemá tak jasné obrysy, nenechte se tím od skládání některé ze zkoušek odradit. Zdaleka nejdůležitější totiž je, dostat se na potřebnou úroveň jazyka – což nejde ze dne na den – a následně si to jednou ze zkoušek potvrdit. Vzhledem k výše uvedeným informacím vždy doporučujeme našim studentům, aby na daném znalostním stupni vykonali vždy českou státní jazykovou zkoušku a vybraný certifikát. Takto nastavený mix zkoušek je neprůstřelný a nezpochybnitelný.