Sborovna

SBOROVNA ANEB INDIVIDUÁLNÍ REALIZACE DVPP VE VAŠÍ ŠKOLE

 

Jaký vzdělávací program lze realizovat na zakázku formou tzv. SBOROVNY?  

Každý akreditovaný vzdělávací program bez ohledu na délku studia lze realizovat jako individuální výuku, kterou si daná škola objedná výlučně pro své zaměstnance – tzv. SBOROVNA. Může se tak jednat o krátké jednorázové semináře (např. k problematice CLILu) nebo komplexní jazykové vzdělávání, které může vést až k získání plné kvalifikace pro výuku cizího jazyka. 

Jsou všechny vzdělávací programy v rámci SBOROVNY akreditovány i pro on-line studium?

Všechny vzdělávací programy mají duální akreditaci. Lze je tedy konat prezenčně i on-line. V rámci průběžného vzdělávání se vzdělávací programy od 1. 9. 2023 v rámci DVPP již neakreditují, vybrané akreditace tak dobíhají. Kvalifikační studia vedoucí k rozšíření kvalifikace jsou akreditována pro prezenční i on-lone formu studia.     

Kolik účastníků může tvořit SBOROVNU?

Počet účastníků stanovuje objednatel.    

Je možné SBOROVNU hradit ze šablon?

Ano. Vybrané on-line vzdělávací programy jsou navíc vedeny jako kvalifikační studium, jehož profinancování je z šablon primárně podporováno.  

Jak se liší SBOROVNA od veřejně vypisovaných vzdělávacích akcí DVPP?

Obsahové aspekty vzdělávacího programu, které jsou vázány platnou akreditací, musejí být zachovány. K těmto parametrům zejména patří: počet vyučovacích hodin, vstupní a výstupní úroveň dle SERR, personální požadavky na vedení kurzu, vzdělávací obsah, způsob a forma ukončení relevantní pro vydání osvědčení. Naopak předmětem vzájemné dohody jsou organizační aspekty konání kurzu: den a čas konání, případný reporting (zprávy o studiu). Škola se snaží všem zájemcům maximálně vyhovět tak, aby výuka vyhovovala jejich představám!

V případě průběžného studia (např. standardní jazykový kurz) si veškeré parametry výuky stanovuje objednatel.         

Jakým způsobem má ředitel školy postupovat v případě, že hodlá realizovat jazykové vzdělávání pro více učitelů?

VARIANTA A (více učitelů, různé jazyky, různé úrovně)

Každý učitel si vybere takový vzdělávací program z veřejně vypisovaných kurzů, který mu vyhovuje po všech stránkách (jazyk, úroveň, termín konaní atd.). V daném případě nemá smysl SBOROVNU konat, neboť mezi učiteli panuje minimální shoda (chtějí studovat více jazyků, jejich vstupní úroveň je odlišná). Učitelé se tak individuálně zapíšou do veřejně vyhlášených jazykových kurzů – v nabídce dle jednotlivých jazyků:

ANGLIČTINA       NĚMČINA       FRANCOUZŠTINA      ŠPANĚLŠTINA      CLIL    

VARIANTA B (stejný jazyk, různé úrovně)

Ředitel hodlá realizovat jazykové vzdělávání pro 10 učitelů. Všichni chtějí studovat anglický jazyk. Pokud učitelé neznají svou vstupní jazykovou úroveň, případně si nejsou jistí, vždy doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku. Je bezplatná a nezavazuje k objednání žádné služby. Po jazykové diagnostice je stav následující: 6 učitelů má vstupní úroveň B1, 4 učitelé pak A2. Pro 6 učitelů ředitel školy objedná jazykový kurz Anglický jazyk – B2 formou sborovny, zbývající 4 učitelé se zapíší do veřejného on-line kurzu, případně i pro ně může ředitel objednat sborovnu.        

VARIANTA C (podpora jednotlivce)

V případě, kdy ředitel školy hodlá podpořit jednotlivce ve studiu cizího jazyka, vždy záleží na finančních možnostech. Nejschůdnější variantou je, pokud si daný učitel vybere z veřejné nabídky DVPP (na webu dle jednotlivých jazyků). Pokud se však do veřejného kurzu nepřihlásí alespoň 5 zájemců, nekoná se a je všem přihlášeným nabídnuta individuální realizace. Naše škola v daném případě funguje jako propojovací článek mezi zájemci z řad učitelů z celé republiky ve snaze realizovat jimi vybraný vzdělávací kurz.  Tímto způsobem je v letošním školním roce realizováno např. Doplňující didaktické studium francouzského a španělského jazyka, které je obsazeno 2 - 3 uchazeči/jazyk. Kalkulace individuální realizace je vyhotovena na individuální vyžádání, celkové náklady na celý kurz se následně dělí mezi přihlášené/jejich vysílající školy.               

Kolik stojí sborovna?

Cena je podmíněna množstvím objednaných hodin, typem studia (kvalifikační studium versus běžný jazykový kurz) a počtem účastníků. Máte-li o sborovnu zájem, sdělte nám prosím níže uvedené údaje a my Vám připravíme kalkulaci na míru: 

  1. Název vzdělávací akce/případně oblast/případně výběr jazyka
  2. Počet osob, které se budou vzdělávat
  3. Předpokládaný počet SBOROVEN (počet kurzů)
  4. Forma výuky (prezenčně/on-line)
  5. Předpokládaný termín zahájení
  6. Jazyková diagnostika (specifikujte počet osob)

Podklady ke kalkulaci prosím zašlete na poradna@clil.cz, kontaktní osoba: Alexandr Tabara, tel.: 775 228 388     

Jak a kdy se SBOROVNA hradí?

Celková cena za kurz/kurzy pořádané formou SBOROVNY se ve valné většině případů hradí předem. Tímto způsobem je chráněn zejména nárok každého jednotlivého účastníka na to, že individuální výuka bude probíhat v celkovém počtu požadovaných hodin bez ohledu na případnou skutečnost, kdy jiný účastník výuku přestane z jakýchkoli důvodů navštěvovat. Plná úhrada předem je tak vyžadována vždy bez ohledu na fakt, zda se jedná o veřejnou nebo individuální realizaci výuky. Předpisem k platbě je daňový doklad obsahující veškeré závazné parametry pro konání sborovny.

Kdo mě bude učit?

Každý lektor splňuje vysoké kvalifikační požadavky (perfektní znalost jazyka + didaktické dovednosti). Umět jazyk ještě neznamená jej umět naučit, my se snažíme o obojí. Bude-li k dispozici více lektorů/rodilých mluvčích, dostane objednatel (ředitel školy) vždy na výběr. Další možností je rovněž kombinace lektorů – např. na výuce mluvení participuje jiný lektor než na výuce gramatiky (tzv. teamteaching). V případě kvalifikačních studií je lektorský tým pevně daný.

 Jak často a kde výuka probíhá?

Většina platně akreditovaných kurzů má rozsah 80 vyučovacích hodin, což v praxi pokrývá 10 měsíců výuky s dvouhodinovou týdenní dotací. Kvalifikační studium pro splnění předpokladů k výuce cizího jazyka představuje 144 hodin (kombinace studia didaktiky – 64 hodin a studia jazyka v rozsahu min. 80 hodin). Upozorňujeme, že v době letních prázdnin a ve dnech, kdy je předpisem MŠMT stanoveno volno, výuka neprobíhá. Uhrazená výuka je však vždy odučena v plném předepsaném rozsahu. On-line sborovna  probíhá na platformě SKYPE nebo MS Teams.   

Jak postupovat při zrušení individuální výuky?

Pokud potřebujete zrušit dílčí výuku, je nezbytné, abyste tak učinili nejpozději do 12.00 hod. předchozího pracovního dne, který předchází dni, kdy se má výuka uskutečnit. Hlášení prosím proveďte telefonicky nebo prostřednictvím SMS na čísle 775 228 388. Pokud není dílčí výuka zrušena v souladu s výše uvedeným, považuje se za odučenou a podléhá fakturaci, případně je odečtena z již uhrazené faktury. Zejména pondělní výuku je nutné vždy zrušit do pátku do 12.00 hod..  

Nenašli jste odpověď na to, co Vás zajímá? Napište nám, zavolejte, rádi odpovíme:

 

ALEXANDR TABARA, tel.: 775 228 388, poradna@clil.cz