Akronym CLIL

V současné době existují k jednotlivým písmenům akronymu CLIL rozšiřující vysvětlení:

  • C (Content) – pojem zastřešující odborný obsah výuky v cizím jazyce, tzn. např. výuku matematiky, zeměpisu, biologie či dějepisu v jazyce L2. Didaktika CLIL v jazykové dimenzi se v jednotlivých předmětech odlišuje, což značí, že jednotlivé postupy mohou, nemusí být přenositelné mezi různými předměty.
  • L (Language) -  naplňuje jazykovou složku CLIL jakožto základní fundament daného přístupu. V intencích ideálu plurilingvní Evropy je nástrojem k jejímu dosažení angličtina; je však dobré si uvědomit, že CLIL není primárně přístupem ke zlepšení anglického jazyka žáků, ale metodou univerzální, kterou je možné využít pro rozvoj jakéhokoli L2.
  • I (Integrated) – pojem zvýrazňuje mezipředmětovou složku přístupu, která je důležitá pro získání širšího okruhu znalostí v odborném předmětu, zlepšení jazykových kompetencí a v neposlední řadě k rozvoji divergentního myšlení jako báze pro rozvoj tvořivosti.
  • L (Learning) – ukazuje na proces učení, tj. na všechny aspekty edukačního procesu v podobě expozice učiva jedním subjektem subjektu druhému. Jedná se o plánování, diagnostiky, organizování a hodnocení výuky, zvolení výukových metod, stanovení cílů výuky, proces přípravy učitelů, přípravy didaktických materiálů, sociálních determinantů učení a – last but not least – samotných mechanismů učení na straně žáků (motivační složka, autoregulace učení, styly učení (srov. Tejkalová, 2011, s. 12- 13).