CLIL ve škole

Pro zavádění CLIL do školní výuky existuje řada podpůrných argumentů. Na straně učitelů dochází k novému zaměření odborné přípravy učitelů a profesnímu rozvoji, neboť díky CLIL učitelé jednotlivých předmětů lépe reflektují vliv jazyka a mluveného projevu v daných předmětech. Vznikají nové didaktické materiály s potřebou podporovat jejich autory. CLIL podporuje větší využití aktivizačních metod ve výuce, čímž „startuje“ vyšší nároky na proces, metodiku i způsoby výuky. Kladen je důraz na dnes tolik vzývané mezipředmětové vyučování.

CLIL poskytuje pro cizojazyčnou výuku náměty a podnětná témata, o kterých žáci mohou diskutovat, čímž napomáhá v odstraňování nemoderních transmisivních přístupů, kdy učitel mluví, a žáci naslouchají. Snahou je postavit do centra kurikula žáka. Při využití metody CLIL žáci jazyk aktivně používají v době, než v něm získají skutečnou kompetenci; CLIL odpovídá teorií výuky, preferující komunikativním přístup ve výuce cizího jazyka.