CLIL DATABASE

CLIL DATABASE - tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0067 

Současné trendy ve vzdělávání v rámci EU kladou důraz na moderní přístupy k výuce cizích jazyků. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení jazykových dovedností žáků prostřednictvím zkvalitnění výuky zavedením CLIL (Content and Language Integrated Learning), tedy zavedením vybraných předmětů, které budou vyučovány v anglickém, francouzském a španělském jazyce a vytvořením sdílené databanky učebních materiálů pro výuku (odtud název projektu).

Cílem bylo integrovat výuku cizího jazyka a všeobecně vzdělávacího předmětu v rámci jedné vyučovací hodiny. Pro ilustraci uvádíme příklad hodiny biologie, kdy vyučující vede veškerý výklad v cizím jazyce - tzv. HARD CLIL. Důraz je při tom kladen na oba cíle ve stejné míře, tedy na dokonalé zvládnutí obsahu studia (všeobecně vzdělávací předmět) i jeho cesty, kterou představuje cizí jazyk. Cizí jazyk je cíl, ale ve stejném okamžiku zároveň prostředek k dosažení jiného cíle např. získání znalostí v nejazykovém předmětu. Aby mohl být cíl výuky v cizím jazyce naplněn, bylo nezbytné vytvořit databanku vzdělávacích materiálů, které by byly dostupné všem školám a žákům. Základní barierou pro implementaci CLIL bylo a stáje je totiž akutní nedostatek výukových materiálů, které musejí učitelé pracně vytvářet.  

Dalšími cíli byli:

- zajistit kvalitu ve vzdělávání prostřednictvím podpory klíčových kompetencí a zohlednění individuálního nadání každého jednotlivce tak, aby se zvýšila uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce a zároveň bylo dosaženo pozitivního přístupu k dalšímu vzdělávání
- zvýšit využívání informačních technologií a tak jejich uplatnitelnost na trhu práce vytvořením produktů vzdělávacích programů obsahujících minimálně 40 hod. práce s informačními technologiemi zařazenými ve výuce a dále prostřednictvím multimediální jazykové učebny
- motivovat žáky, aby se sami chtěli vzdělávat. Projekt chce měnit obsah a metody vyučování a také klima školy, které musí vést k aktivitě, tvořivosti a odpovědnosti
- přispět k osobnímu rozvoji jednotlivce

Výstupy projektu

CLIL ve výuce BI
CLIL ve výuce D
CLIL ve výuce ZSV
CLIL ve výuce ZSV (ŠJ)
CLIL ve výuce FY
CLIL ve výuce M
CLIL ve výuce IVT (FJ)