Moodle

You are not logged in. (Login)

JAZYKOVÝ PEDAGOGICKÝ PARK - další vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích se zaměřením na metodu CLIL a její praktické využití v rámci výuky
CLIL DATABASE - tvorba metodických a učebních materiálů