Ceník

CENÍK - OBECNÉ INFORMACE  

U každého kurzu v naší nabídce je vždy jasně uvedena jeho délka, frekvence a odpovídající cena. Do kurzu lze přistoupit kdykoliv během roku; kurzovné je pak adekvátně sníženo podle počtu měsíců vaší docházky. Výuka probíhá na základě organizace školního roku, který pro školy zapsané v rejstříku škol zveřejňuje MŠMT. Ceník obsahuje údaje o týdenní hodinové dotaci pro kurz ve vybraném pásmu, 1 hodina = 45 minut.

CENÍK - ceny nezahrnují možné akční slevy pro školní rok 2019/2020 

I. pásmo

Jazykové úrovně A1 - B2 včetně, délka: září - červen                                                                

 2 hod./týden

    5.400,- Kč/ 5.130,- Kč

 3 hod./týden

    7.900,- Kč/ 7.505,- Kč 

 4 hod./týden

   9.900,- Kč/ 9.405,- Kč


Senioři (60 let a více) získávájí slevu ve výši 5% z výše uvedené částky (druhá cena uvedená za lomítkem). Kurzovné hrazeno prostřednictvím Benefit Plus se navyšuje o 10%.  

II. pásmo

Přípravné kurzy k jazykovým zkouškám (jazykové úrovně B2 - C2 včetně) 

 

 2 hod./týden

6.000,- Kč/ 5.700,-Kč - úroveň B2
6.500,- Kč/ 6.175,-Kč - úroveň C1

3 hod./týden

8.500,- Kč/ 8.075,-Kč

 4 hod./týden

10.500,-Kč/ 9.975,-Kč


Žáci a studenti (do 26 let), senioři (60 let a více) získávájí slevu ve výši 5% z výše uvedené částky (druhá cena uvedená za lomítkem). Kurzovné hrazeno prostřednictvím Benefit Plus se navyšuje o 10%.    

III. pásmo

Kurzy vedené simultánní metodou, kdy je výuka jednoho cizího jazyka vedena prostřednictvím druhého cizího jazyka, který již uchazeč ovládá. Francouzštinu se tak můžete učit prostřednictvím angličtiny! 

 

 2 hod./týden

10.000,- Kč

3 hod./týden

15.000,- Kč

 
Kurzovné hrazeno prostřednictvím Benefit Plus se navyšuje o 10%.  

Ceník a organizace privátní výuky


KURZOVNÉ MUSÍ BÝT UHRAZENO PŘED NÁSTUPEM DO KURZU!

Před objednáním kurzu/privátní výuky se prosím seznamte se školním řádem, který obsahuje rovněž storno podmínky.

 

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB  

 

Osvědčení o znalosti jazyka A1 podle SERRJ (pro naše žáky)

900,- Kč 

Osvědčení o znalosti jazyka A2 podle SERRJ (pro naše žáky)

1.000,- Kč

Osvědčení o základní znalosti jazyka (B1)

2.000,- Kč 

Opakování ústní části B1 (nejdříve 3 měsíce po zkoušce)

700,- Kč

 

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA - poplatek za vykonání zkoušky

základní (B2)

3.500,- Kč

všeobecná (C1)

4.200,- Kč

speciální překladatelská (C2)

7.000,- Kč

speciální tlumočnická (C2)

8.500,- Kč

 

STÁTNÍ JAZYKOVÁ ZKOUŠKA - související poplatky

Opakování ústní části SJZ základní

  1.000,- Kč    

Opakování ústní části SJZ všeobecné

1.000,- Kč  

Individuální konzultace ke zkouškám
(obvykle po absolvování diagnostického testu, 60 minut)

  500,- Kč

Zhotovení duplikátu vysvědčení o SJZ

500,- Kč