Typy zkoušek

Co jsou to státní jazykové zkoušky?
Státní jazykové zkoušky jsou státem garantované zkoušky na úrovních B2 až C2 včetně, které mohou pořádat a udělovat pouze jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Každá taková škola musí být zapsána ve školském rejstříku. Z toho vyplývá i skutečnost, že tyto školy na rozdíl od komerčních jazykových škol podléhají kontrole České školní inspekce a jejich učitelé musejí být plně kvalifikovaní (vysokoškolské studium jazyka je podmínkou).

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými státními jazykovými zkouškami?
Existují 3 typy státních jazykových zkoušek: a) základní - odpovídá úrovni B2 dle SERR, b) všeobecná - odpovídá úrovni C1 dle SERR, c) speciální - odpovídá úrovni C2 dle SERR (tato zkouška existuje ve dvou variantách: tlumočnická a překladatelská). Bližší informace jsou obsaženy ve vyhlášce č. 33/2005 Sb. Rozdíl tedy spočívá v rozsahu znalostí.

Jaký je rozdíl mezi mezinárodní zkouškou a státní jazykovou zkouškou? Kterou mám složit?
Státní zkoušky mají nezpochybnitelnou platnost v České republice, existují zde po celá desetiletí, je možné je složit i z jazyků, které jsou běžně v rámci mezinárodních zkoušek nedostupné. Struktura testů je u obou typů zkoušek obdobná, i když státní zkouška v rámci gramatických testů akcentuje znalost cizího jazyka ve vazbě na český jazyk - překládají se vybrané pasáže z češtiny do cizího jazyka, testuje se schopnost stylizace mezi oběma jazyky, hledání smyslu v překladu. Právě z tohoto důvodu jsou státní jazykové zkoušky na úrovni C2 uznatelné místo vysokoškolského filologického vzdělání v případě jmenování soudním tlumočníkem/překladatelem - zákon č. 354/2019 Sb.. Mezinárodní certifikát na úrovni C2 (např. CPE, DALF atd.) v daném případě uplatnit nelze, neboť tyto zkoušky netestují schopnost převodu informací mezi češtinou a cizím jazykem. Výhodou mezinárodních zkoušek je jejich platnost i mimo ČR, ve valné většině je skládají uchazeči, kteří předpokládají vysokou mobilitu v rámci své profese (např. obchodníci, manažeři, studenti zahraničních VŠ atd.). Z pohledu učitele, který si hodlá doplnit odbornou kvalifikaci o výuku cizího jazyka, je státní jazyková zkouška ideálním dokladem o znalosti daného jazyka, která navíc nabízí možnost se v budoucnu věnovat i tlumočnické/překladatelské práci.      

Existuje seznam zkoušek, které uznává stát?
Ano. MŠMT takový seznam vydalo. Obsahuje všechny typy zkoušek, s jejichž uznáním byste v případě úspěšného složení neměli mít žádný problém.

Za jakých podmínek získá účastník kurzu osvědčení?
Podmínky pro vydání osvědčení jsou dány vyhláškou č. 33/2005 Sb. V každém případě je nutné absolvovat výuku v předepsaném počtu hodin, většina kurzů je v režimu 2 - 3 vyučovací hodiny týdně. K vydání osvědčení musí účastník absolvovat alespoň 80 vyučovacích hodin, což odpovídá dvouhodinové týdenní dotaci. Vydání osvědčení není vázáno na školní rok, výlučně rozhoduje počet absolvovaných hodin, účast (min. 75%) a hodnocení. Kromě osvědčení škola může kdykoli vystavit potvrzení o absolvování výuky, zejména v případech, kdy není možné vystavit osvědčení.