Simultánní metoda výuky

Tato metoda výuky je založena na předpokladu, že uchazeč již ovládá jeden cizí jazyk (minimálně na úrovni B2 dle SERR) a má zájem se začít učit novému cizímu jazyku. Nejběžnější je situace, kdy uchazeč již ovládá anglický jazyk a má zájem začít se studiem francouzštiny. Simultánní metoda spočívá v tom, že veškerý výklad při výuce francouzštiny je zprostředkován v angličtině. Proč?

Angličtina

je třetí nejužívanější jazyk na světě, hovoří jí více než 430 milionů lidí. Stará angličtina byla nejvíce ovlivněna latinou, francouzštinou a skandinávským jazykem. V roce 1066 převzala hlavní vliv tzv. normanská francouzština. To způsobilo, že některá slova, ať jsou notoricky známá a zní anglicky, mají původ ve francouzštině. Jsou to hlavně slova, která mají něco společného s vládou a parlamentem (např. authority, empire, government, messenger, parliament atd.). 


Angličtina během 14. století převzala téměř 10 000 francouzských slov. Až do této doby byla používána písmena U a V ve stejných výrazech a vzájemně byla zaměňována. Později došlo k nahrazení podle pravidla - původně U, nově v a UU za w. Proto se také w čte jako "dablju" a ne "dablvé".

Francouzština je jakoby nevlastní sestrou angličtiny. Byť již dávno angličtinu neovlivňuje tak moc, jak tomu bylo dříve, stále můžeme konstatovat, že oba jazyky jsou v rámci analytické skupiny jazyky těmi nejbližšími, samozřejmě nebereme v úvahu samotné románské jazyky. To je ten pravý důvod, proč výklad francouzštiny probíhá v příbuzném jazyce - angličtině. Podobnosti nejsou jen lexikální, ale velkou shodu nalezneme i v gramatice. Sám student si někdy řekne, že se neučí novému jazyku, ale transplantuje již jednou naučená pravidla na nový základ (např. souslednost časů, zdůrazňovací konstrukce atd.). Navíc si neustále prohlubujete i znalosti a dovednosti z výkladového jazyka, učíte se tak dva cizí jazyky najednou!  

Kdy lze simultánní výuku využít?

 - ovládáte již jeden cizí jazyk na min. úrovni B2 dle SERR,
 - cílový jazyk musí být podobný s jazykem výkladovým,
 - v současné době jsme touto metodou schopni zajistit výuku AJ, FJ, ŠJ a PORT,
 - podrobnosti poskytne Mgr. Richard Adamus, Ph.D. (tel.:777 193881)