Délka studia

Kolik hodin výuky bych měl absolvovat, než se rozhodnu složit zkoušku na úrovni B2?

Většina jazykových škol dnes stanovuje výstupy jednotlivých kurzů dle Společného evropského referenčního rámce, kdy existuje 6 úrovní (A1, A2, B1, B2, C1 a C2). Úroveň A1 představuje znalost elementárních základů jazyka, úroveň C2 je naopak vrcholem, který můžete v rámci osvojování cizího jazyka dosáhnout. Podstatné je, že rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi nejsou stejné (např. pro dosažení úrovně A1 uvádějí některé zdroje pouze 60 vyučovacích hodin), největší rozdíl se eviduje u těch stupňů, kde se již nyní používají mezistupně (např. A2+, B1+). Zcela obecně bez ohledu na specifika vybraných jazyků se dá konstatovat, že pro dosažení dílčí úrovně je vhodné absolvovat 80 - 100 vyučovacích hodin.