Anglický jazyk pro učitele MŠ 4

kód: AJC1STMŠON0924

 • Prakticky zaměřené studium anglického jazyka, jehož výstupy jsou reálně využitelné v prostředí mateřské školy
 • Každý modul (90 minut/1 týden) je rozdělen na jazykovou a propedeutickou část. Jazyková část se zaměřuje na kultivaci všech řečových dovedností učitele, v propedeutické části se pak učitelé seznamují s tím, jak cizí jazyk prakticky zavádět do prostředí MŠ (tzv. jazyková propedeutika)     
 • Silný důraz je kladen na budování slovní zásoby (pojmenování veškeré věcné vybavenosti - hračky, nábytek, okolí školy atd.)
 • Simulace reálných komunikačních situací (žádosti, příkazy, prosby atd.)
 • Simulace komunikace s rodičem bilingvního žáka/cizince
 • Práce s učebnicí v prostředí MŠ (interaktivní/tištěné materály)
 • Očekává se přímá adaptace obsahu výuky na potřeby účastníků kurzu - např. formou detailního popisu fotek z prostřední různých MŠ, simulací reálných situací ze života MŠ   
 • Výuka pod vedením zkušených lektorů, tzv. TEAM TEACHING, kdy se dva lektoři střídají po týdnech (kombinace českého lektora a rodilého mluvčího je nespornou výhodou)
 • Nadstandardní materiály jsou zasílány elektronicky/vkládány do výukové místnosti
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

výstuposvědčení o absolvování DVPP
vstupní jazyková úroveňB1+/B2
typ kurzuAJ (DVPP)
délka11. 9. 2024 - 18. 6. 2025
každou středu
(80 vyuč. hodin)

zkouška-
formaonline
rozvrh a místoSt: 16:30- 18:00 hod.
učebnicekompilace studijních materiálů - účastník kurzu si nepořizuje žádnou učebnici
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc. (bude upřesněno)
výstupní jazyková úroveňB2/C1
datum zahájení11. září 2024

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří sami aktivně učí. Kurz vedou dva lektoři, kteří se cyklicky střídají po týdnech.   
 • moderní metody výuky nejen teoreticky (holistická metoda, indukce, vizualizace, analogie) 
 • kompilace studijních materiálů - zdrojem učení není pouze učebnice!
 • možnost navazujícího studia včetně splnění předpokladů pro výuku AJ na ZŠ (více informací ZDE)     

 

Vzdělávací cíl

Zvladnout anglický jazyk na úrovni C1 ve vešech řečových dovednostech, které učitel MŠ využije v praxi. Po absolvování tohoto kurzu je jeho účastník zejména schopen:

a) vést jakoukoli interakci v AJ (učitel versus žák) a odpovědět na všechny otázek vztahujících se k žákovi a jeho okolí,  

b) pojmenovat věcnou vybavenost mateřské školy (např. hračky, nábytek, popis budovy atd.) za pomocí přívlastků, provést srovnání s jinou věcí (např. toto auto je větší než tamto), tvořit komplikovaná souvětí, argumentovat a diskutovat,

c) sestavovat delší texty ve všech časových rovinách, pracovat s hypotézami, používat aktivně kondenzační prostředky (gerundia, infinitivy atd.),

d) vyprávět komplikovanější příběh/pohádku v minulém čase, zinscenovat scénku s dětmi (prvky dramatizace), 

d) pomocí analogií (neustálého opakování podobných struktrur) a podnětného prostředí (vizualizace slovní zásoby v AJ) vybudovat v dětech pokročilejší penzum dovedností a reakcí, které využijí na své další cestě při vzdělávání se zejména na ZŠ.           

Struktura studia a určení cílové skupiny:

Studium v rozsahu 80 vyučovacích hodin je určeno výlučně pro učitele mateřských škol, kteří mají vstupní znalosti a dovednosti na úrovni B1+/B2 dle SERR. V rámci jazykové části učitelé budují zejména svůj jazykový profil (své znalosti a dovednosti) tak, aby dosáhli výstupní úrovně C1 dle SERR, v rámci propedeutické části se pak zabývají metodickými aktivitami, jak cizí jazyk zprostředkovat dětem, přenášejí tak dovednosti do samotné praxe. Kurz je výlučně veden v anglickém jazyce.       

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • v případě vzdělávacích programů s výstupní úrovní C1 doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku (bližší informace na diagnostika@clil.cz)  


Před podáním přihlášky se seznamte se školním řádem a storno podmínkami. 

Tento vzdělávací program lze realizovat i v individuální formě pro 1 - 4 účastníky. Bližší informace k individuální realizaci naleznete ZDE.