Anglický jazyk pro učitele MŠ 3

kód: AJB1ÚTMŠON0924

 • Prakticky zaměřené studium anglického jazyka, jehož výstupy jsou reálně využitelné v prostředí mateřské školy
 • Každý modul (90 minut/1 týden) je rozdělen na jazykovou a propedeutickou část. Jazyková část se zaměřuje na kultivaci vybraných řečových dovedností učitele (mluvení a poslech), v propedeutické části se pak učitelé seznamují s tím, jak cizí jazyk prakticky zavádět do prostředí MŠ (tzv. jazyková propedeutika)     
 • Silný důraz je kladen na budování slovní zásoby (pojmenování veškeré věcné vybavenosti - hračky, nábytek, okolí školy atd.)
 • Simulace reálných komunikačních situací (žádosti, příkazy, prosby atd.)
 • Práce s učebnicí v prostředí MŠ (interaktivní/tištěné materály)
 • Očekává se přímá adaptace obsahu výuky na potřeby účastníků kurzu - např. formou detailního popisu fotek z prostřední různých MŠ, simulací reálných situací ze života MŠ   
 • Výuka pod vedením zkušených lektorů, tzv. TEAM TEACHING, kdy se dva lektoři střídají po týdnech (kombinace českého lektora a rodilého mluvčího je nespornou výhodou)
 • Nadstandardní materiály jsou zasílány elektronicky/vkládány do výukové místnosti
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

vstupní jazyková úroveňA2/A2+
typ kurzuAJ (DVPP)
délka10. 9. 2024 - 17. 6. 2025
každé úterý
(80 vyuč. hodin)

zkouška-
formaonline
výstuposvědčení o absolvování DVPP
rozvrh a místoÚt: 16:30- 18:00 hod.
učebnicekompilace studijních materiálů - účastník kurzu si nepořizuje žádnou učebnici
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc. (bude upřesněno)
výstupní jazyková úroveňB1
datum zahájení10. září 2024

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří sami aktivně učí. Kurz vedou dva lektoři, kteří se cyklicky střídají po týdnech.   
 • moderní metody výuky nejen teoreticky (holistická metoda, indukce, vizualizace, analogie) 
 • kompilace studijních materiálů - zdrojem učení není pouze učebnice!
 • možnost navazujícího studia včetně splnění předpokladů pro výuku AJ na ZŠ (více informací ZDE)     

 

Vzdělávací cíl

Zvladnout anglický jazyk na úrovni B1 zejména v těch řečových dovednostech, které učitel MŠ využije v praxi - mluvení a poslech. Po absolvování tohoto kurzu je jeho účastník zejména schopen:

a) vést interakci v AJ (učitel versus žák) a odpovědět na většinu otázek vztahujících se k žákovi a jeho okolí: Jaké hračky máš rád? K čemu slouží tato věc? Co rád děláš na zahradě?,  

b) pojmenovat věcnou vybavenost mateřské školy (např. hračky, nábytek, popis budovy atd.) za pomocí přívlastků, provést srovnání s jinou věcí (např. toto auto je větší než tamto), tvořit základní souvětí,

c) sestavovat jednoduché věty ve všech časových rovinách, tvořit otázky, případně reagovat na jednoduché otázky ze strany žáků,

d) vyprávět jednoduchý příběh/pohádku v minulém čase,

d) pomocí analogií (neustálého opakování podobných struktrur) a podnětného prostředí (vizualizace slovní zásoby v AJ) vybudovat v dětech základní penzum dovedností a reakcí, které využijí na své další cestě při vzdělávání se zejména na ZŠ.           

Struktura studia a určení cílové skupiny:

Studium v rozsahu 80 vyučovacích hodin je určeno výlučně pro učitele mateřských škol, kteří mají vstupní dovednosti a znalosti na úrovni A2/A2+ dle SERR. V rámci jazykové části učitelé budují zejména svůj jazykový profil (své znalosti a dovednosti) tak, aby dosáhli výstupní úrovně B1 dle SERR, v rámci propedeutické části se pak zabývají metodickými aktivitami, jak cizí jazyk zprostředkovat dětem, přenášejí tak dovednosti do samotné praxe.       

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • v případě vzdělávacích programů s výstupní úrovní B1 doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku (bližší informace na diagnostika@clil.cz)  


Před podáním přihlášky se seznamte se školním řádem a storno podmínkami. 

Tento vzdělávací program lze realizovat i v individuální formě pro 1 - 4 účastníky. Bližší informace k individuální realizaci naleznete ZDE.