Anglický jazyk pro školský management - B2

kód: AJB2MANPOON0924

 • Profesně zaměřený vzdělávací program nejen pro ředitele škol a jejich zástupce
 • Učíte se ve skupině inteligentních a motivovaných posluchačů, u kterých je předpoklad rychlého studijního postupu  
 • 20 všeobecných modulů (bežná konverzační témata) pod vedením rodilého mluvčího
 • 20 profesně zaměřených modulů pod vedením kvalifikovaného českého lektora
 • Moderní výuka TEAM TEACHING, na které participují dva lektoři střídající se po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na produktivní dovednosti; český lektor pak na specifická témata - viz anotace vzdělávacího programu
 • Individuální konzultace mimo výukový blok samozřejmostí
 • Tento vzdělávací program lze realizovat i v individuální formě pro 1 - 4 účastníky. Bližší informace k individuální realizaci naleznete ZDE.
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky/vkládány do on-line výukové místnosti
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý vzdělávací program (80 hodin) je plně on-line
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 900

délka9. 9. 2024 - 16. 6. 2025
každé pondělí
(80 vyuč. hodin)

učebnicekompilace studijních materiálů
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
formaonline
rozvrh a místoPo: 18:40 - 20:10 hod.
vstupní jazyková úroveňB1/B1+
typ kurzuAJ (DVPP)
datum zahájení9. září 2024
výstupní jazyková úroveňB2
zkouška-
výstuposvědčení o absolvování DVPP

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • jeden z mála vzdělávacích programů, který se zaměřuje na profesní komunikaci managementu škol
 • lexikální pole (slovní zásoba a vazby), ať již se jedná o všeobecnou nebo profesně orientovanou angličtinu, je probráno v rámci většiny možných komunikačních situací 
 • učíte se angličtinu, kterou ke své práci potřebujete (řízení porady, prezentace školy navenek, komunikace s uchazeči a partnery školy, profesní písemná komunikace atd.)  
 • výuka se zkušenými lektory, kteří sami aktivně učí  
 • výuka prostřednictvím moderních přímých metod bez nadměrného použití ČJ 

 

Vzdělávací cíl

Zvladnout profesně zaměřený anglický jazyk na úrovni B2 ve všech řečových dovednostech. V rámci mluvení bude absolvent schopen vést samostatně poradu na předem připravené téma, udílet pokyny a rady, představit svou školu včetně její koncepce (technický a obsahový popis školy), vést odborný rozhovor s učitelem (přijímací proces, hodnotící proces - hospitace) a zvládat základy formální písemné komunikace. 

Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), nepřímou metodou (v češtině) v případě výkladu náročnější  gramatiky. Kompilace studijních materiálů jsou účastníkům zasílány elektronicky.    

Anotace - Anglický jazyk pro školský management (B2)

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 775 228 388, 777 193 881 nebo elektronicky na diagnostika@clil.cz.   

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz výše uvedená anotace 

Před podáním přihlášky se seznamte se školním řádem a storno podmínkami.