Anglický jazyk - A2

kód: AJA2AMČTON0924

 • Prakticky zaměřené studium na AMERICKÝ standard angličtiny
 • Výuka pod vedením kvalifikovaného lektora, dle možností TEAM TEACHING, kdy se dva lektoři střídají po týdnech: jeden se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; druhý pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby
 • Práce s nejmodernější učebnicí pro dospělé - AMERICAN ENGLISH FILE obsahující elektronickou verzí materiálů s plně integrovanými poslechy  
 • Individuální konzultace mimo výukový blok samozřejmostí
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky/vkládány do on-line výukové místnosti
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

délka12. 9. 2024 - 19. 6. 2025
každý čtvrtek
(80 vyuč. hodin)

učebniceAMERICAN ENGLISH FILE 2 (THIRD EDITION) - podrobnosti v anotaci
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
formaonline
rozvrh a místoČt: 16:15 - 17:45 hod.
vstupní jazyková úroveňA1/A1+
typ kurzuAJ (DVPP)
datum zahájení12. září 2024
výstupní jazyková úroveňA2
zkouška-
výstuposvědčení o absolvování DVPP

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • jeden z mála vzdělávacích programů, který se zaměřuje na americký standard anglického jazyka
 • kontunuální srovnání britského a amerického standardu ve všech jazykových rovinách včetně lexika a komunickačních situací
 • učíte se verzi angličtiny, kterou hovoří a prakticky používá většina rodilých mluvčích  
 • výuka se zkušenými lektory, kteří sami aktivně učí  
 • výuka prostřednictvím moderních přímých metod 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejzajímavějšího z testů na úrovni A2 (např. KET) 

 

Vzdělávací cíl

Zvladnout anglický jazyk na úrovni A2 ve všech řečových dovednostech. Výuka probíhá převážně v angličtině, složitější gramatické pasáže jsou prezentovány v rodném jazyce.

Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), nepřímou metodou (v češtině) v případě výkladu náročnější  gramatiky. Kompilace studijních materiálů jsou účastníkům zasílány elektronicky.      

Anotace - Anglický jazyk (A2) 

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 775 228 388, 777 193 881 nebo elektronicky na diagnostika@clil.cz.   

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz výše uvedená anotace 

Před podáním přihlášky se seznamte se školním řádem a storno podmínkami.