Anglický jazyk - A2+

kód: AJA2+UTONDVPP0922

 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená příprava ke složení zkoušky
 • Výuka pod vedením dvou lektorů - TEAM TEACHING, kteří se střídají po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; český lektor pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby. Práce s elektronickou verzí materiálů s plně integrovanými poslechy  
 • Individuální konzultace mimo výukový blok samozřejmostí
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky, není nutné pořizovat žádnou studijní literaturu
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

formaonline
akreditaceč.j.: MSMT- 21907/2021-2-704
zkouška-
typ kurzuAJ (DVPP)
datum zahájení13. září 2022
rozvrh a místoÚt: 15:00 - 16:30 hod.
délka13. 9. 2022- 27. 6. 2023
každé úterý
(80 vyuč. hodin)

výstupní jazyková úroveňA2+
výstuposvědčení o absolvování DVPP
vstupní jazyková úroveňA2
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
učebniceEnglish File Fourth Edition Pre-Intermediate, ISBN: 9780194037372 (učebnice) + ISBN: 9780194037686 (cvičebnice)

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení testů na KET  

 

Vzdělávací cíl

Průběžná příprava ke složení zkoušky na úrovni C1, která společně s absolvováním Doplňujícího didaktického studia anglického jazyka (DDSAJ) představuje splnění kvalifikačních podmínek stanovených zákonem pro výkon učitele anglického jazyka ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia angličtiny absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni A2+, včetně praktického nácviku strategií v rámci nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (např. KET). Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), nepřímou metodou (v češtině) v případě výkladu náročnější  gramatiky. Analyzovány budou testy KET z let 2010 - 2022.  

Kurz s výstupní úrovní A2+ pokrývá 5. – 12. lekci z učebnice PRE-INTERMEDIATE. Účastníci kurzu si nemusejí pořizovat žádné výše uvedené učebnice, lektoři pracují s kompilacemi.    

Anotace - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni (A2+)  


Pro koho je kurz určen

viz výše uvedená anotace 

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 777193881 (Dr. Adamus) nebo elektronicky na diagnostika@clil.cz.   

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz výše uvedená anotace

Rozhodnutí o udělení akreditace