Anglický jazyk - B1

kód: AJB1POONDVPP0123

 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni B1/B2 dle SERR
 • Výuka pod vedením dvou lektorů - TEAM TEACHING, kteří se střídají po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; český lektor pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby. Práce s elektronickou verzí materiálů s plně integrovanými poslechy 
 • Práce s nejmodernější učebnicí pro dospělé - ENGLISH FILE
 • Individuální konzultace mimo výukový blok samozřejmostí
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
učebniceEnglish File Fourth Edition Intermediate, ISBN: 9780194035798 (učebnice) + ISBN: 9780194036122 (cvičebnice)
délka23. 1. 2023 - 15. 1. 2024
každé pondělí
(80 vyuč. hodin)

rozvrh a místoPo: 18:40 - 20:10 hod.
datum zahájení23. ledna 2023
výstupní jazyková úroveňB1
vstupní jazyková úroveňA2/A2+
výstuposvědčení o absolvování DVPP
typ kurzuAJ (DVPP)
zkouška-
akreditaceč.j.: MSMT- 21907/2021-2-704
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky
 • aplikace přímých vyučovacích metod bez nadměrného používání mateřského jazyka 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni B1 (PET) 

 

Vzdělávací cíl

Příprava k jazykové zkoušce na úrovni B1/B2 dle SERR, případně kontinuální příprava ke složení zkoušky na úrovni C1, která společně s absolvováním Doplňujícího didaktického studia anglického jazyka (DDSAJ) představuje splnění kvalifikačních podmínek stanovených zákonem pro výkon učitele anglického jazyka ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia angličtiny absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni B1, včetně praktického nácviku v rámci nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (např. PET). Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), náročnější pasáže z gramatiky (např. členy, časy) jsou vždy stručně doprovázeny českým výkladem. Analyzovány budou testy z let 2010 - 2022.  

Obsahově kurz vychází z učebnice ENGLISH FILE INTERMEDIATE (FOURTH EDITION) a pokrývá 1. – 8. lekci. Účastníci kurzu si nemusejí pořizovat žádné výše uvedené učebnice, lektoři pracují s kompilacemi.    

Anotace vzdělávacího programu: Anglický jazyk - B1 


Pro koho je kurz určen

viz výše uvedená anotace 

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 775 228 388, 777 193 881 nebo elektronicky na diagnostika@clil.cz.   

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce - viz výše uvedená anotace

Rozhodnutí o udělení akreditace