Anglický jazyk - B2

kód: AJB2POONDVPP0123

 • Prakticky zaměřené studium reálného jazyka - cílená příprava ke složení zkoušky na úrovni B2 dle SERR, kterou učitel skládá přímo ve škole v květnu/červnu 2024
 • Výuka pod vedením dvou lektorů - TEAM TEACHING, kteří se střídají po týdnech: rodilý mluvčí se zaměřuje na mluvení, čtení a poslech; český lektor pak na překlad, gramatiku a budování slovní zásoby. Práce s elektronickou verzí materiálů s plně integrovanými poslechy  
 • Individuální konzultace mimo výukový blok samozřejmostí
 • Materiály jsou vždy zasílány elektronicky, není nutné pořizovat žádnou studijní literaturu
 • Každý výukový blok se nahrává, záznam je k dispozici všem účastníkům
 • Celý přípravný kurz ke zkoušce (80 hodin) je on-line, samotná zkouška vyžaduje fyzickou účast v Orlové
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

9 000

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
učebnicekompilace materiálů
délka23. 1. 2023 - 15. 1. 2024
každé pondělí
(80 vyuč. hodin)

rozvrh a místoPo: 17:00 - 18:30 hod.
datum zahájení23. ledna 2023
výstupní jazyková úroveňB2
vstupní jazyková úroveňB1/B1+
výstuposvědčení o absolvování DVPP
typ kurzuAJ (DVPP)
zkouškapoplatek za vykonání zkoušky na úrovni B2 není v ceně kurzu
akreditaceč.j.: MSMT- 21907/2021-2-704
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušenými lektory, kteří didaktiku vnímají živě a sami aktivně učí  
 • moderní metody výuky nejen teoreticky
 • aplikace přímých vyučovacích metod bez zbytečného nadužívání mateřského jazyka 
 • kompilace studujních materiálů - komentovaná řešení toho nejsložitějšího z testů na úrovni B2 

 

Vzdělávací cíl

Příprava k jazykové zkoušce na úrovni B2 dle SERR, případně kontinuální příprava ke složení zkoušky na úrovni C1, která společně s absolvováním Doplňujícího didaktického studia anglického jazyka (DDSAJ) představuje splnění kvalifikačních podmínek stanovených zákonem pro výkon učitele anglického jazyka ZŠ (oba stupně) i SŠ! 

V rámci studia angličtiny absolvuje každý účastník výuku v rozsahu 80 on-line hodin. Akcentována budou témata, která se dlouhodobě profilují jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni B2, včetně praktického nácviku v rámci dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (FCE a SJZZ). Výuka probíhá přímou metodou (v angličtině), náročnější pasáže z lingvistiky (např. aspekt, temporální problémy) jsou vždy stručně doprovázeny českým výkladem. Analyzovány budou pouze reálně nasazené zkoušky z let 2010 - 2022.  Dále se obsah kurzu částečně opírá o učebnice ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE a ENGLISH FILE ADVANCED (FOURTH EDITION) a pokrývá 7. – 10. lekci z učebnice UPPER-INTERMEDIATE a 1. – 4. lekci z učebnice ADVANCED. Účastníci kurzu si nemusejí pořizovat žádné výše uvedené učebnice, lektoři pracují s kompilacemi.    

Anotace - přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni (B2)  

Pro koho je kurz určen

viz výše uvedená anotace 

Požadavky na přijetí:

 • řádně vyplněná přihláška + úhrada kurzovného
 • před přihlášením do kurzu doporučujeme absolvovat vstupní jazykovou diagnostiku - termín je možné objednat na tel.: 775 228 388, 777 193 881 nebo elektronicky na diagnostika@clil.cz.  

Vybrané dotazy a odpovědi k rozšíření kvalifikace o výuku cizího jazyka v on-line podobě naleznete ZDE.

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce
 - viz výše uvedená anotace

Cena za daný vzdělávací program nezahrnuje poplatek za vykonání zkoušky na úrovni B2 v ceně 3500,-Kč. Pokud si účastník přeje, je možné poplatek za zkoušku zahrnout do fakturace, celková cena pak činí 12 500,-Kč - tento požadavek uveďtě do poznámky při vyplňování přihlášky.   

Rozhodnutí o udělení akreditace