Anglický argot jako aktivizující metoda výuky

kód: AJDVPPARGOTPR

  • Argot z lingvistického a didaktického pohledu 
  • Argot v hádankách - rozmluví i ty nejtišší žáky 
  • Argot jako aktivizující prvek při nácviku mluvnické kategorie času 
  • Argot v lexikálních polích
  • Argot jako narativní prostředek
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 
 

900

délka8. 10. 2021
(8 vyuč. hodin)

učebnicekompilace materiálů
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
intenzita8 vyučovacích hodin
rozvrh a místoPá: 9:00 – 16:00, Orlová (Mládí 726)
datum zahájení8. října 2021
výstupní jazyková úroveň-
vstupní jazyková úroveňB1
výstuposvědčení
typ kurzuAJ (DVPP)
akreditaceč.j.: MŠMT-21683/2020-2-538
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • naučíte se začlenit argot do výuky v době, kdy Vám třídá začíná usínat  
  • začleníte do výuky takovou slovní zásobu, která u mladé generace dominuje a přitom zcela absentuje v běžných učebnicích  
  • naučíte se pracovat s argotem jako s aktivním didaktickým nástrojem - různá cvičení aktivizující různé jazykové roviny   

 

Anotace vzdělávácího programu