Ředitel školy versus jazyková vzdělávací koncepce

kód: DVPPCLIL255

 • Orientace v novinkách v oblasti jazykového vzdělávání (přímé versus nepřímé metody učení se cizímu jazyku) ve vazbě na výběr učebních materiálů  
 • Aktuální informace o CLILu: výhody + nevýhody - praktické rady
 • Hodnocení v CLILu 
 • Monitoring očekávaných výstupů dle RVP ve vazbě na reálné znalosti a dovednosti = jazykový audit 
 • CLILem se zabýváme prakticky i teoreticky - V CLILU UČÍME + CLIL ZKOUMÁME
 • Vše o implementační fázi CLILu (soubor nutných kroků + reálný časový odhad)
 • Profil CLILového učitele (jazykové/didaktické/organizační nároky)
 • Časové nároky na přípravu CLILového učitele (jazyková a didaktická příprava) 
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 
 

900

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./ změna lektora vyhrazena
učebnicekompilace materiálů
délka6. 11. 2020
(8 vyuč. hodin)

intenzita8 vyučovacích hodin
rozvrh a místoPá: 9:00 – 16:00, Orlová (Mládí 726)
datum zahájení6. listopadu 2020
výstupní jazyková úroveň-
vstupní jazyková úroveňvzdělávací program je vedený v českém jazyce
výstuposvědčení
typ kurzuCLIL (DVPP)
sborovnamožnost realizace programu přímo ve škole (individuální poptávka)
akreditaceč.j.: MŠMT-21683/2020-2-538

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • vše o zavádění CLILu, jazykových sprch 
 • vše o jazykovém auditu (žáků i učitelů)
 • vše o implementaci bingválního vzdělávání do dokumentů školy včetně komunikace s partnery školy
 • praktická teorie - dozvíte se pouze to, co je pro jazykové vzdělávání nezbytné   
 • diskuse - odpovědi na konkrétní dotazy  
 • to nejnovější o CLILu  

 


Pro koho je kurz určen

Tento vzdělávací program je primárně určen vedoucím pedagogickým pracovníkům a učitelům cizích jazyků, kteří chtějí dát jazykovému vzdělávání ve své škole jasné kontury s pevně definovanými vstupy a výstupy.  


Nabízíme zajištění ubytování hotelového typu: cca 1000,-Kč/1 noc/1 osoba. Před vystavením faktury bude sdělena aktuálí cena za ubytování. V případě zájmu o ubytování uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce. Cena za tyto služby bude připočtena k ceně kurzu.

 

Anotace vzdělávácího programu