Španělský jazyk – III. - IX. třída ZŠ

kód: ŠJ9TSTPR

  • Španělština je podle PLI (power language index) čtvrtým nejdůležitějším jazykem na světe po angličtině, čínštině a francouzštině
  • Naučte se jazyk plný emocí, nabitý energií, se kterým se domluvíte na celém světě 
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

5 700

vstupní jazyková úroveňA0
výstupní jazyková úroveňA1
datum zahájení15. září 2021
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoSt: 15:30 – 17:00, Orlová (Mládí 726)
délka15. 9. 2021- 15. 6. 2022
každou středu

učebnicekompilace studijních materiálů
lektorIng. Miguel Yeshúa Ponce de León Meléndez
výstuposvědčení
typ kurzudětský
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušeným lektorem (rodilým mluvčím) s bohatou zkušeností a trpělivostí se začátečníky
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora a osvědčené učebnice
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi žáky
  • možnost uplatnit slevu na kurzovné - AKČNÍ BALÍČKY SLEV (balíček D nebo G)

Výuka španělštiny je zaměřena na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro žáky ZŠ (III. - VII. třída), kteří nedisponují žádnými znalostmi španělského jazyka, ale nechybí jim chuť a odvaha začít!

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého žáka. Naučíme Vaše děti vnímat španělštinu všemi smysly!

V rámci kurzu si děti osvojí základy španělské gramatiky, které si důkladně upevní pomocí velkého počtu mluvnických cvičení v interaktivní podobě. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojí novou slovní zásobu (cca 500 slov)a získáte pevné základy španělské výslovnosti. Po ročním studiu by se žáci měli umět představit, říct pár souvislých vět o své rodině, pojmenovat základní věci kolem sebe a zvládnout základní komunikační situace - např. objednat si jídlo, zeptat se na cestu atd..

Učebnice a další informace 

Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor bude s dětmi komunikovat španělsky i česky, během výuky se ale bude snažit uplatnit co nejvíce španělštinu, navíc bude české věty často opakovat také ve španělském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti. Běžné pokyny ve výuce (např. sedněte si, poslouchejte, připravte si sešit atd.) jsou výlučně ve španělštině!

Obsah kurzu

Obsah kurzu se neopírá o žádnou učebnici. Lektor dětem rozdává/zasílá mailem vlastní výukové materiály, ze kterých si žáci skládají vlastní portfolio. 

V případě tohoto kurzu dítě koná obecnou vstupní jazykovou diagnostiku, která mapuje jeho vrozené dispozice k učení se cizímu jazyku. Rodič se diagnostiky účastní, její výsledky jsou rozhodující pro zařazení dítěte do studijní skupiny (např. talentované dítě IV. třídy může absolvovat výuku se staršími žáky).