Italský jazyk – III. - VII. třída ZŠ

kód: IT7TČTPR

  • Italština je podle PLI (power language index) dvanáctým nejdůležitějším jazykem na světe, i když nepatří do TOP 10, vše Vám vrátí svou libozvučností a relativně jednoduchou gramatikou!  
  • Naučte se jazyk světa kultury, se kterým se domluvíte nejen v nedaleké Itálii, ale bez větších problémů jej použijete ve všech zemích, kde se mluví románskými jazyky 
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

3 900

vstupní jazyková úroveňA0
výstupní jazyková úroveňA1
datum zahájení16. září 2021
intenzita1 vyučovací hodina týdně (45 minut)
rozvrh a místoČt: 14:30 – 15:15, Orlová (Mládí 726)
délka16. 9. 2021- 16. 6. 2022
každý čtvrtek

učebnicekompilace studijních materiálů
lektorBc. Ingrid Kohútová
výstuposvědčení
typ kurzudětský
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušeným lektorem s bohatou zkušeností a trpělivostí se začátečníky
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora 
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi žáky
  • možnost uplatnit slevu na kurzovné - AKČNÍ BALÍČKY SLEV (balíček D nebo G)

Výuka italštiny je zaměřena na praktické vyžití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro žáky ZŠ (III. - VII. třída), kteří nedisponují žádnými znalostmi italského jazyka, ale nechybí jim chuť a odvaha začít!

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého žáka. Naučíme Vaše děti vnímat italštinu všemi smysly!

V rámci kurzu si děti osvojí základy italské gramatiky, které si důkladně upevní pomocí velkého počtu mluvnických cvičení v interaktivní podobě. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojí novou slovní zásobu (cca 500 slov)a získáte pevné základy italské výslovnosti. Po ročním studiu by se žáci měli umět představit, říct pár souvislých vět o své rodině, pojmenovat základní věci kolem sebe a zvládnout základní komunikační situace - např. objednat si jídlo, zeptat se na cestu atd..

Učebnice a další informace 

Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor bude s dětmi komunikovat italsky i česky, během výuky se ale bude snažit uplatnit co nejvíce italštinu, navíc bude české věty často opakovat také v italském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti. Běžné pokyny ve výuce (např. sedněte si, poslouchejte, připravte si sešit atd.) jsou výlučně v italštině!

Obsah kurzu

Obsah kurzu se neopírá o žádnou učebnici. Lektor dětem rozdává/zasílá mailem vlastní výukové materiály, ze kterých si žáci skládají vlastní portfolio. 

V případě tohoto kurzu žák nekoná žádnou vstupní jazykovou diagnostiku!