Italský jazyk – přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni B2

kód: IJB2STPR

  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Lektorka žila mnoho let v Itálii, v současné době studuje italskou filologii  
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

6 500

vstupní jazyková úroveňB1/B1+
výstupní jazyková úroveňB2
datum zahájení15. září 2021
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoSt: 16:40 – 18:10, Orlová (Mládí 726)
délka15. 9. 2021- 15. 6. 2022
každou středu

učebnicePOSPÍŠILOVÁ, Vlastimila, Miroslava FERRAROVÁ a Eva FERRAROVÁ. Učebnice současné italštiny: Manuale di Italiano contemporaneo. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2015. Jazyky (Computer Press). ISBN 978-80-251-2255-6.
lektorBc. Ingrid Kohútová
výstupzkouška
typ kurzupřípravný ke zkoušce
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušenou lektorkou
  • moderní metody výuky
  • analýza  jazykových zkoušek úrovně B2
  • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic formou kompilací, které budou zasílány mailem
  • zkoušku na úrovni B2 můžete vykonat přímo ve škole
  • možnost uplatnit slevu na kurzovné - AKČNÍ BALÍČKY SLEV

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uchazeče, kteří disponují vstupní úrovní B1/B1+ a směřují ke složení zkoušky na úrovni B2.

 

Cíl kurzu

Lektor s vámi bude komunikovat především italsky, v případě nutnosti probíhá switch do českého jazyka na nezbytně nutnou dobu (např. náročnější gramatické pasáže, práce s překladem atd.). Budete procvičovat a prohlubovat všechny jazykové dovednosti včetně subdovednosti překladu.

 

Obsah kurzu

Program bude vycházet z obsahové stránky státní jazykové zkoušky základní, důraz bude tedy kladen na celé spektrum dovedností (poslech, mluvení, psaní, porozumění písemnému textu). Účastníci programu se seznámí se strukturou zkoušky, s odlišnostmi ve vztahu k mezinárodním zkouškám, které pramení zejména ze skutečnosti, že SJZZ hodnotí rovněž subdovednost překladu, která v současné době zažívá renesanci. 

Nemáte jistotu, zda je tento kurz pro vás ten pravý? Doporučujeme vám vykonat jazykovou diagnostiku

Zajímá vás srovnání obou zkoušek. Ukázky vybraných testů vám napoví. Vždy doporučujeme vykonat na úrovni B2 dvě zkoušky vzhledem k jejich použitelnosti a uznatelnosti:

Ukázkový test - Státní jazyková zkouška základní  

Výuka zahrnuje 1. - 7. lekci UČEBNICE SOUČASNÉ ITALŠTINY 2. DÍL.