CLIL in History

kód: DVPPCLILHI

 • Vše pro úspěšné vedení D v CLIL (jazykový + obsahový modul)  
 • Vše o tvorbě výukových materiálů (časová, odborná, jazyková náročnost)
 • Analýza a práce s reálnými pracovními listy 
 • Scaffolding v rámci D v CLIL
 • Praktické zkušenosti při výuce - CLIL výhody + nevýhody
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvládají obojí
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

3 940

lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D.
Mgr. Martin Puskely

učebnicekompilace materiálů
délka9., 16., 23., 30. 9. 2022
(16 vyuč. hodin)

intenzita16 vyučovacích hodin
rozvrh a místoPá: 15:00 – 18:10 hod.
datum zahájení9. září 2022
výstupní jazyková úroveň-
vstupní jazyková úroveňB1
výstuposvědčení
typ kurzuCLIL (DVPP)
akreditaceč.j.: MSMT-6190/2022-3-291
formaonline

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • vše o CLIL ve vazbě na konkrétní předmět (dějepis)
 • praktická teorie - dozvíte se pouze to, co je pro CLIL praxi nezbytné   
 • diskuse - odpovědi na konkrétní dotazy  
 • to nejnovější o CLILu 

 

Vzdělávací cíl

Vzdělávací modul CLIL in History se skládá ze dvou vzájemně integrovaných částí. První část představuje specifickou jazykovou přípravu učitelů (jazykový modul) – předpokládá se vstupní jazyková úroveň B1 dle SERR, kterou považujeme za dostatečnou vzhledem k náročnosti studijního materiálu v anglickém jazyce a k předpokládaným produktivním dovednostem. Jazyková příprava bude kultivovat všechny čtyři dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvení), aktivní zapojení odborné slovní zásoby do konverzace, simulaci předpokládaných výstupů ze strany žáka a učitele, jazykovou analýzu pracovních listů. Druhá část akcentuje obsahovou náplň daného předmětu (obsahový modul). Účastníci kurzu budou probírat jednotlivá témata v anglickém jazyce, pracovat s dvou pohledovými listy. V realitě de facto tato část vzdělávacího modulu bude simulací reálné výuky CLIL daného předmětu, kdy účastnici kurzu budou představovat samotné žáky.


Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro: učitele II. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele VOŠ a vedoucí pedagogické pracovníky. V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni dle typu školy, ve které vyučují. Minimální počet účastníků je 8/1 studijní skupina. 

Anotace vzdělávácího programu

Ukázka pracovního listu

Rozhodnutí o udělení akreditace