Francouzský jazyk – simultánně přes AJ (A1)

kód: FJPRSI100

 • Proč se neučit nový cizí jazyk (FJ) za pomocí AJ jako výkladového jazyka - v podstatě transplantujete dosavadní znalosti na nový základ!
 • Veškerý výklad probíhá v AJ, míra využítí FJ narůstá s délkou trvání výuky
 • Čeština jako typologicky odlišný jazyk se ve výuce nepoužívá
 • Privátní výuka za skvělou cenu - 10 výukových lekcí 
 • Cena je za všech okolností neměnná, kurz mohou navštěvovat až 4 osoby bez nutnosti jakýchkoli doplatků!
 • Při vyplňování objednávky uveďte do sekce POZNÁMKY na jaké úrovni dle SERR ovládáte AJ a v jaké frekvenci chcete hodiny čerpat (2 hodiny/týden nebo 1 hodina/týden)   
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

5 000

vstupní jazyková úroveňmin. B1 v AJ
výstupní jazyková úroveňA1 (FJ)
datum zahájeníkterákoli sobota
intenzita1 - 2 vyučovací hodiny týdně (45 - 90 minut)
rozvrh a místoSo: 9:00 – 9:45/10:30, Orlová (Akátová 1296)
délka10 vyuč. hodin
zahájení: kterákoli sobota

učebnicestanoveno na základě diagnostiky/domluvy s klientem
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D.
výstuposvědčení/zkouška/dle potřeb klienta
typ kurzuprivátní

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušeným lektorem, který ovládá oba jazyky  
 • moderní metody výuky - poukaz na analogie (co platí v AJ, jednoduše převedeš do FJ a funguje to!!) - FRANCOUZŠTINU SE UČÍTE PROSTŘEDNICTVÍM ANGLIČTINY. Oba jazyky náleží do tzv. analytické skupiny, která vykazuje řadu podobných rysů. V oblasti lexika platí, že min. 40% slovní zásoby v AJ pochází z FJ
 • učíte se 2 v 1, i výkladový jazyk (AJ) neustále pilujete - nová slova a spojení očekávejte hlavně v oblasti jazykovědného výkladu
 • výborná příprava na jakoukoli zkoušku, která bude vždy akcentovat vaše požadavky a potřeby! 

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny zájemce o francouzštinu, kteří již ovládají anglický jazyk min. na úrovni B1 tak, aby byli schopni rozumět celkovému výkladu a komunikaci v hodině, která bude probíhat v angličtině. Již po první hodině si uvědomíte, že se vlastně druhý cizí jazyk (FJ) neučíte, ale ve většině přípádů pouze přenášíte Vaše dosavadní znalosti na nový základ, ve kterém to funguje ve většině případů stejně nebo velmi podobně!  

 

Výhody privátní/individuální výuky:

 

 • Obsah výuky - výuku vždy lektor zaměří na to, co potřebujete - gramatika, konverzace, praktická cvičení - vždy na podkladě učebnice francouzštiny s anglickým výkladem.
 • Počet studentů - nemusíte se přizpůsobovat ostatním studentům v tempu studia. Pokud chcete kurz navštěvovat spolu s ostatními účastníky a vytvořit tak miniskupinu, cena za jednu vyučovací hodinu rovnoměrně se rozpočítává a můžete tak za každou lekci podstatně ušetřit. Miniskupinu mohou vytvořit až 4 účastníci.
 • Místo výuky - Akátová 1296, Orlová - Poruba (cena nezahrnuje cestovné lektora, možnost objednání).
 • Organizace výuky - objednatel absolvuje 10 vyučovacích hodin za akční cenu v čase, který nabízí jazyková škola. Čerpání předplacených hodin obvykle probíhá v pěti po sobě jdoucích týdnech - každý týden 2 vyučovací hodiny, případně 10 týdnů po jedné vyučovací hodině. O dalších možnostech individuální výuky se dozvíte víte v sekci privátní výuka.   

Obsah kurzu

Před objednáním kurzu Vám doporučujeme vykonat jazykovou diagnostiku z AJ.