Ruský jazyk – úroveň A1

kód: RJA1STPR

  • Získejte výhodu na trhu práce studiem ruského jazyka
  • Pracujte s moderní učebnicí a celou řadou doplňkových materiálů
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

5 700

vstupní jazyková úroveňA0
výstupní jazyková úroveňA1
datum zahájení15. září 2021
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoSt: 15:00 – 16:30, Orlová (Mládí 726)
délka15. 9. 2021- 15. 9. 2022
každou středu

učebniceORLOVA, Natalia, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. Snova klass! 1: ruština pro střední školy. Praha: Klett, [2018]. ISBN 9788073972929.
lektorbude upřesněno
výstuposvědčení
typ kurzuvšeobecný
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušeným lektorem s bohatou zkušeností a trpělivostí se začátečníky
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora a moderní učebnice 
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu
  • možnost uplatnit slevu na kurzovné - AKČNÍ BALÍČKY SLEV

Výuka ruštiny je zaměřena na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uchazeče, kteří nedisponují žádnými znalostmi ruského jazyka.

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte velmi dobrý základ gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Jazykové kurzy všeobecné ruštiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné ruštiny. Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor s vámi bude komunikovat rusky i česky, během cvičení se ale bude snažit uplatnit co nejvíce ruštinu, navíc bude české věty často opakovat také v ruském překladu. Budete procvičovat všechny základní jazykové dovednosti.

Obsah kurzu

Obsah kurzu vychází z první poloviny učebnice:

ORLOVA, Natalia, Marta VÁGNEROVÁ a Miroslava KOŽUŠKOVÁ. 
Snova klass! 1: ruština pro střední školy. Praha: Klett, [2018]. ISBN 9788073972929.

V případě tohoto kurzu nekonáte vstupní jazykovou diagnostiku!