Anglický jazyk – přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni C1

kód: AJC1POPR

  • TEAM TEACHING - na výuce participují 2 lektoři: rodilý mluvčí rozvíjí dovednosti mluvení a poslechu, český lektor pak dovednosti čtení, psaní a gramatické znalosti. Oba lektoři se střídají po týdnech
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Zkušení lektroři s vysokoškolským vzděláním, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

6 500

vstupní jazyková úroveňB2/B2+
výstupní jazyková úroveňC1
datum zahájení13. září 2021
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoPo: 18:20 – 19:50, Orlová (Mládí 726)
délka13. 9. 2021- 13. 6. 2022
každé pondělí

učebnicekompilace materiálů (CAE, SJZV)
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D./Petra Hinds, MSc./Paul Thomas William Hinds, BSc.
výstupzkouška
typ kurzupřípravný ke zkoušce
formaprezenční

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušeným lektorem
  • moderní metody výuky 
  • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic formou kompilací, které budou zasílány mailem/distribuovány přímo na hodině zdarma
  • zkoušku na úrovni C1 můžete vykonat přímo ve škole
  • možnost uplatnit slevu na kurzovné - AKČNÍ BALÍČKY SLEV

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro uchazeče, kteří disponují vstupní úrovní B2/B2+ a směřují ke složení zkoušky na úrovni C1.

 

Cíl kurzu

Lektor s vámi bude komunikovat výlučně anglicky, v případě nutnosti probíhá switch do českého jazyka na nezbytně nutnou dobu (např. náročnější gramatické pasáže, práce s překladem atd.). Budete procvičovat a prohlubovat všechny jazykové dovednosti včetně subdovednosti překladu.

 

Obsah kurzu

Program bude vycházet z obsahové stránky státní jazykové zkoušky všeobecné a certifikátu CAE, důraz bude tedy kladen na celé spektrum dovedností (poslech, mluvení, psaní, porozumění písemnému textu). Účastníci programu se seznámí se strukturou obou zkoušek, s odlišnostmi, které pramení zejména ze skutečnosti, že SJZV hodnotí rovněž subdovednost překladu, která v současné době zažívá renesanci. 

Nemáte jistotu, zda je tento kurz pro vás ten pravý? Doporučujeme vám vykonat jazykovou diagnostiku

Zajímá vás srovnání obou zkoušek. Ukázky vybraných testů vám napoví. Vždy doporučujeme vykonat na úrovni C1 dvě zkoušky vzhledem k jejich použitelnosti a uznatelnosti:

Ukázkový test - Státní jazyková zkouška všeobecná  

Ukázkový test: R&UoEW

Zadání ústní části: Speaking