Anglický jazyk – B2

kód: DVPPAJB2O

  • Učebnice + vstup do testovacího modulu - ZDARMA
  • Možnost vykonat zkoušku na úrovni B2 přímo ve škole 
  • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
  • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
  • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

6 375

vstupní jazyková úroveňB1
výstupní jazyková úroveňB2
datum zahájení14. září 2017
intenzita2 vyučovací hodiny týdně (90 minut)
rozvrh a místoČt: 15:00 – 16:30, Orlová
délka14. 9. 2017- 28. 6. 2018
každý čtvrtek
(80 vyuč. hodin)

učebniceNew English File Upper - Intermediate
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D.
výstuposvědčení
typ kurzuAJ (DVPP)

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

  • výuka se zkušeným lektorem
  • moderní metody výuky (hraní rolí, cvičení na rozvoj analytického myšlení a komunikace)
  • výuka podle materiálů lektora a moderních učebnic English File- spolupráce v párech
  • otevřená komunikace mezi lektorem a všemi účastníky kurzu

Lekce angličtiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Pro koho je kurz určen

Tento vzdělávací program je určen učitelům a pedagogickým pracovníkům bez odborné způsobilosti pro výuku anglického jazyka, kteří mají vstupní znalosti na úrovni B1 dle SERR.

Při výuce využíváme jednotný metodický přístup pečlivě kombinující různorodé a kreativní procvičování ústních (poslech, čtení, mluvení) a písemných dovedností každého studenta. Naučíme Vás tak vnímat cizí jazyk všemi smysly!

V rámci tohoto kurzu si vytvoříte seriózní základ gramatiky, který si důkladně upevníte pomocí velkého počtu mluvnických cvičení. Prostřednictvím pokročilých konverzačních témat si osvojíte novou slovní zásobu a prohloubíte své řečové dovednosti. Budete schopni vést konverzaci s rodilým mluvčím, domluvíte se v zahraničí.

Cíl kurzu

Jazykové kurzy všeobecné angličtiny Vás naučí v každodenním životě komunikovat slovem i písmem v cizím jazyce. Potřebujete se domluvit v zahraničí, odpovědět na email nebo prostě rozumět filmům či hudbě v originále?

Tehdy je tu jeden z jazykových kurzů všeobecné angličtiny. Předností naší jazykové školy je forma výuky. Ta probíhá podle nejmodernějších učebnic a metod výuky cizích jazyků. Nejedná se tedy jen o tupé biflování slovíček, ale kurzy jsou koncipovány zajímavou, zábavnou a hlavně jednoduchou formou!

Lektor s vámi bude komunikovat převážně anglicky, switch do češtiny probíhá pouze u náročnějších pasáží.

Obsah kurzu

Obsah kurzu zahrnuje první polovinu učebnice NEW ENGLISH FILE UPPER - INTERMEDIATE

Kurz je zaměřen na získání základních dovedností v anglickém jazyce (čtení, psaní, poslech a mluvení) s výstupní úrovní B2 dle SERR. Obsah kurzu akcentuje zejména komunikační dovednosti a jejich praktické výstupy v podobě elementárních dialogů v různých situacích v rámci výuky.

 

Nemáte jistotu, zda je tento kurz pro Vás ten pravý? Doporučujeme vám vykonat jazykovou diagnostiku