Francouzský jazyk – simultánně přes AJ (A1)

kód: FJPRSI100

 • Proč se neučit nový cizí jazyk (FJ) za pomocí AJ jako výkladového jazyka - v podstatě transplantujete dosavadní znalosti na nový základ!
 • Veškerý výklad probíhá v AJ, míra využítí FJ narůstá s délkou trvání výuky
 • Čeština jako typologicky odlišný jazyk se ve výuce nepoužívá
 • Privátní výuka za skvělou cenu - 10 výukových lekcí 
 • Cena je za všech okolností neměnná, kurz může navštěvovat i více osob bez nutnosti jakýchkoli doplatků!    
 • Umět mluvit cizím jazykem a umět cizí jazyk naučit jsou dvě odlišné kategorie - naši lektoři zvádají obojí
 • Každý náš lektor má VŠ vzdělání, stabilní tým je zárukou kontinuální kvality
 • Jako jediná jazyková škola na Karvinsku: připravujeme a udělujeme státní jazykové zkoušky, založili jsme gymnázium s bilingvní sekcí, vytváříme učební materiály pro metodu CLIL a využíváme simultánní metodu pro výuku cizích jazyků - jediní v ČR 

4 000

vstupní jazyková úroveňA0 - C2
výstupní jazyková úroveňA0 - C2
datum zahájení8. září 2017
intenzita1 vyučovací hodina týdně (45 minut)
rozvrh a místoPá: 16:00 – 16:45, Orlová
délka10 vyuč. hodin
zahájení: pátek 8. září

učebnicestanoveno na základě diagnostiky/domluvy s klientem
lektorMgr. Richard Adamus, Ph.D.
výstuposvědčení/zkouška/dle potřeb klienta
typ kurzuprivátní

množství

-+

Proč si vybrat tento kurz

 • výuka se zkušeným lektorem, který ovládá oba jazyky  
 • moderní metody výuky - poukaz na analogie (co platí v AJ, jednoduše převedeš do FJ a funguje to!!)
 • učíte se 2 v 1, i výkladový jazyk (AJ) neustále pilujete - nová slova a spojení očekávejte hlavně v oblasti jazykovědného výkladu
 • výborná příprava na jakoukoli zkoušku, která bude vždy akcentovat vaše požadavky a potřeby! 

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny zájemce o francouzštinu, kteří již ovládají anglický jazyk min. na úrovni B2 tak, aby byli schopni rozumět celkovému výkladu a komunikaci v hodině, která bude probíhat v angličtině. Již po první hodině si uvědomíte, že se vlastně druhý cizí jazyk (FJ) neučíte, ale ve většině přípádů pouze přenášíte Vaše dosavadní znalosti na nový základ, ve kterém to funguje naprosto stejně!  

 

Výhody privátní/individuální výuky:

 • Obsah výuky - výuka francouzštiny s ohledem na Vaše aktuální potřeby - gramatika, konverzace, příprava k mezinárodní zkoušce nebo jako doplněk ke školní výuce.
 • Počet studentů - nemusíte se přizpůsobovat ostatním studentům v tempu studia. Naopak, pokud chcete kurz navštěvovat spolu s kamarády, kolegy, rodinou tak se cena za jednu vyučovací hodinu rovnoměrně rozpočítává a můžete tak za každou lekci ušetřit.
 • Místo výuky - Akátová 1296, Orlová - Poruba
 • Storno výuky - obecně platí, že výuka, která je zrušena méně než 24 hodin před konáním, se považuje za odučenou. Objem výuky (10 vyučovacích hodin) se realizuje v předepsaném čase každý týden do vyčerpání kreditu (tedy 10 po sobě jdoucích týdnů). 

 

Obsah kurzu

Před objednáním kurzu Vám doporučujeme vykonat jazykovou diagnostiku z AJ.